Elvetienii in Romania

Jurnalul National, 2 iulie 2011

„Primele contacte directe româno-el­ve­ţi­e­­ne au fost stabilite de călătorii aventurieri, de mi­­sionarii catolici şi protestanţi, precum şi de mer­cenari – se spune în albumul aniversar «El­veţienii în România», al cărui autor Claudia Chi­­nezu, doctor în Litere al Universităţii din Fribourg, Elveţia, a căutat mulţi ani prin multe ar­­hive ale lumii...Elveţienii au construit, au educat, au dezvol­tat afaceri, au iubit şi iubesc România. Albumul aniversar, apărut la Editura Noi Mediaprint, este o poveste reală, frumoasă, interesantă şi completă a relaţiilor româno-elveţiene..." (Carmen Anghel Dobre)

Ada-Kaleh sau Orientul scufundat

Ziarul Financiar, 30 martie 2011
"Un superb album apărut cu spijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu fotografii care îi aparţin tot autorului Marian Ţuţui. Puţini mai ştiu azi ceva despre Insula Ada-Kaleh, de aproape doi km lungime şi câteva sute de metri lăţime, aflată în mijlocul Dunării, la intrarea în ţară, insulă acoperită de ape în 1969, când s-a construit lacul de acumulare a Hidrocentralei Porţile de Fier I. Albumul este mai mult decât binevenit. El cuprinde istoricul insulei aflate la 4 km de Orşova şi la 18 km de Drobeta Turnu Severin. A aparţinut pe rând bulgarilor, sârbilor, turcilor, maghiarilor, românilor. Era locuită în majoritate de turci. Au scris despre ea călători ai multor neamuri, s-au realizat aici mai multe filme artistice sau documentare. Există numeroase legende frumoase despre insulă, ca şi mai multe cântece, pe care autorul le aminteşte, aşa cum aminteşte că pe această insulă niciodată uşile nu se încuiau, neexistând hoţi, care n-aveau unde să fugă. Există un proiect ca pe insula Şimian să fie recreată toată atmosfera de pe Ada-Kaleh, dar e greu de spus dacă şi când va fi realizat acest lucru. Albumul de peste 200 de pagini cuprinde o cantitate impresionantă de fotografii de arhivă, imagini din insulă, dinaintea inundării şi imagini din filmele realizate aici." (Stelian Turlea)

Observatorul Cultural nr. 562, februarie 2011
"Un sârguincios cercetător al filmografiei româneşti şi balcanice, dr. Marian Ţuţui s-a aplecat, pentru ultima sa carte, asupra unui complex subiect de imagologie legat de un obiectiv dispărut de pe hartă, Insula Ada-Kaleh. Câţi îşi mai amintesc astăzi de Ada-Kaleh? De acel bastion al Orientului înfipt în coasta Europei Centrale? De acel Constantinopol miniatural de pe Dunăre? De melanjul de culturi şi civilizaţii, de conservatorism şi democraţie, de natură luxuriantă şi rigidă arhitectură militară ce existau, concentrate, pe acea insuliţă? [...] În volumul Ada-Kaleh sau Orientul scufundat, apărut în ultima lună a anului 2010 la Editura Noi Media Print – ca un bine-venit cadou de Crăciun –, dr. Ţuţui readuce în atenţie un fascinant vis, dat uitării odată cu dispariţia acestei enclave de tradiţionalism sub tăvălugul nivelator al modernizării şi al ambiţiilor de cooperare frăţească dintre conducătorii comunişti ai României şi Iugoslaviei. [...] Rezultatul este un adevărat album, impecabil ilustrat cu gravuri, cărţi poştale editate între începutul şi a doua jumătate a secolului al XX-lea, fotografii executate de amatori, inclusiv de autor, şi stop-cadre din filme – acestea din urmă de departe cele mai interesante pentru o societate devotată vizualului şi care nu mai are acces decât arar, în sala Cinematecii, la pelicule documentare sau artistice din anii ’70-’80. [...] În Ada-Kaleh sau Orientul scufundat, dr. Marian Ţuţui face operă de pionierat, desţelenind un teren virgin în istoriografia şi iconografia românească. Acesta este, însă, doar un început ce trebuie continuat spre o operă majoră, definitivă, despre Orientul miniatural de la Porţile de Fier." (Adrian Silvan Ionescu)

Istanbulburda, 26 ianuarie 2011
Noi Media Print Yayınevi tarafından basılan 240 sayfalık albüm kitapta, Adakale'nin dünü, bugünü ve Tuna altına gömülme süreci geniş tarihi belge ve dokümanlarla desteklendi. Tuna üzerinde Demirköprü Barajı'na (Portile de Fier) kurban edilen efsane Adaka Romen yazar Marian Tutui, Osmanlı'nın Tuna üzerindeki efsane ada Adakale'yi Ada Kaleh sau Orientul Scufundat ismiyle kitaplaştırdı. Noi Media Print Yayınevi tarafından basılan 240 sayfalık albüm kitapta, Adakale'nin dünü, bugünü ve Tuna altına gömülme süreci geniş tarihi belge ve dokümanlarla desteklendi. Tuna üzerinde Demirköprü Barajı'na (Portile de Fier) kurban edilen efsane Adakale kitabında, dört bir tarafa dağılan ada sakinlerinden derlenen kartpostal, mektup ve etkileyici hatıralarına yer veriliyor. [...]

Stargundem, 26 ianuarie 2011
BÜKREŞ (CİHAN)- Romen yazar Marian Tutui, Osmanlı'nın Tuna üzerindeki efsane ada Adakale’yi “Ada Kaleh sau Orientul Scufundat” ismiyle kitaplaştırdı. Noi Media Print Yayınevi tarafından basılan 240 sayfalık albüm kitapta, Adakale’nin dünü, bugünü ve Tuna altına gömülme süreci geniş tarihi belge ve dokümanlarla desteklendi. Tuna üzerinde Demirköprü Barajı’na (Portile de Fier) kurban edilen efsane Adakale kitabında, dört bir tarafa dağılan ada sakinlerinden derlenen kartpostal, mektup ve etkileyici hatıralarına yer veriliyor. Uzun bir çalışma ile böyle bir eser hazırladığını söyleyen yazar Marian Tutui, Adakale'nin gerçekten çok etkileyici bir güzelliğe sahip olduğunu belirtiyor. Adakale'nin günümüzde pek çok Romen ve Türk yazarı ve şairlerine ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Tutui, "Adakale aynı zamanda farklı milletten insanların bir arada yaşadığı çok güzel bir yerleşim yeriydi. Bence günümüz sinemacıları için çok güzel malzemeler var Adakale ile ilgili. Neden Adakale'nin bir sinema filmi çekilmesin?" dedi. 1968 yılında Tuna nehri üzerindeki Demirkapı Barajı'nın suları altında kalan Adakale, uzun yıllar Osmanlı'nın nehir üzerindeki kontrol gümrüğü özelliğine sahipti. İlk olarak 1691 yılında Osmanlı topraklarına katılan Adakale, kime teslim edileceği unutulduğu için 1923 yılındaki Lozan Anlaşmasına kadar Türk toprağı olarak kalmıştı. 1968'e kadar yaklaşık 700 kadar Türk'ün yaşadığı 160 bin metrekare yüzölçümündeki Adakale, Osmanlı mimarisinin ve kültürünün güzel özelliklerini yansıtıyordu. Üzerinde bir cami, bir kale, pazar yeri ve birkaç kahvehane bulunan Adakale halkı; kayıkçılık, bir lokum fabrikası ve bölgeden geçen gemilerle yaptıkları ticaretle geçiniyorlardı. Baraj altında kaldıktan sonra ada sakinleri, Bükreş, Köstence ve Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Adakale'nin Şimian isimli Tuna üzerindeki bir başka adada yaşatılma projesi de bugüne kadar sadece proje aşamasında kaldı. CİHAN

Historia, februarie 2011
Cartea „Ada-Kaleh sau Orientul scufundat“ a cineastului Marian Ţuţui, lansată la finalul lunii ianuarie de Editura Noi Media Print, a sfârşit prin a fi cea mai bine ilustrată lucrare despre insula aflată acum la 30 de metri sub apă; aceasta, deşi autorul recunoaşte franc în prefaţă că a intenţionat, de fapt, să scrie un scenariu de film documentar despre Ada-Kaleh. O întâlnire cu Gheorghe Bob – care a venit într-o bună zi la Arhiva naţională de Filme, solicitând pelicule despre insulă – l-a molipsit pe Marian Ţuţui cu „microbul“ oriental, iar scenariul preconizat a devenit un album ilustrat şi bine documentat, doldora de cărţi poştale, fotografii şi gravuri, dar şi de informaţii grupate în capitole cu subtitluri atent ticluite [...]

Ziarul Faclia, 28 ianuarie 2011
In cadrul unui eveniment organizat de Arhiva Naţională de Filme şi Editura Noi MediaPrint, a fost lansat, la Bucureşti, volumul „Ada Kaleh sau Orientul scufundat’’, monografie realizată de Marian Ţuţui, doctor în comunicare audiovizuală şi istoric de film. Cartea îşi propune o reconstituire a istoriei insulei Ada Kaleh, exotica oază orientală de pe Dunăre, utilizînd ca izvoare documente istorice, opere literare, mărturii ale localnicilor, ghiduri turistice, gravuri, cărţi poştale şi stop-cadre din filme, dar şi momente importante din istoria României, Serbiei şi Ungariei, petrecute în acest spaţiu. În prezentarea făcută cărţii, cu ocazia lansării, istoricul Adrian Silvan Ionescu sublinia între altele: „Sîntem dintr-o generaţie care-şi mai aminteşte de Ada Kaleh, dar cîţi dintre tineri ştiu ce este sau ce a fost Ada Kaleh ? Cartea doctorului Marian Ţuţui este o carte pentru viitorime. [...]